Høring om ny frist for notifisering (CLP artikkel 45)

EU-kommisjonen foreslår å utsette fristen for notifisering av kjemikalier etter harmoniserte krav til giftinformasjonssentraler til 1. januar 2021.

Publisert 02.08.2019

Kommentarfrist 18. august

EU-kommisjonen har lagt ut på høring forslag om utsatt frist for notifisering av kjemikalier etter harmoniserte krav til giftinformasjonssentraler med ett år, til 1. januar 2021.

Fristen for å gi innspill til høringen hos EU-kommisjonn er 18. august.