Ny frist for kjemikalieinformasjon (CLP artikkel 45)

EU-kommisjonen foreslår å utsette fristen for innsending av informasjon i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII.

Publisert 24.07.2019

Foreslår å utsette fristen til 1. januar 2021

EU-kommisjonen har foreslått å utsette første frist for innsending med ett år, til 1. januar 2021, for å imøtekomme ønsker fra industri og medlemsland.

Regelverket trer i kraft gradvis, og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbruker.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Endringer i regelverket

Det kan også bli andre endringer i regelverket. Hold deg oppdatert ved å sjekke informasjon hos Echa:

Miljødirektoratet kommer til å informere på sine nettsider, og planlegger et informasjonsmøte når den første fristen nærmer seg.