Årlig kjemikaliegebyr (kontrollgebyr)

Miljødirektoratet sender årlig ut fakturaer med kjemikaliegebyr for året før, etter at mengderapporteringen for produktene er ferdig. Spørsmål om kjemikaliegebyret eller om utsettelse av betalingsfristen sender dere på e-post.

Hva er kjemikaliegebyr?

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i produktregisteret.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Gebyret er 820 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 135 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 110 000 kr.

Det er ikke kjemikaliegebyr for kjemikalier som kun er klassifisert for brann-, eksplosjon- og oksidasjonsfare.

Biocidprodukter med årsavgift skal ikke ha kjemikaliegebyr

Kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke også ha kjemikaliegebyr.

Dette skal det være justert for i faktureringen, men feil kan forekomme. Ta derfor kontakt om dere mener at dere har fått kjemikaliegebyr for produkter som det tidligere samme år er betalt biocidgebyr for.