Kjemikaliegebyr for 2018

Miljødirektoratet sendte 30. august ut fakturaer med kjemikaliegebyr for 2018 til alle virksomheter med deklareringspliktige kjemikalier i Produktregisteret. Betalingsfristen er 30. september 2019. Vennligst betal så raskt som mulig da årets fakturering er noe forsinket.

Hva er kjemikaliegebyr?

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i Produktregisteret. Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Gebyret er 820 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i Produktregisteret, og 135 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 110 000 kr.

Biocidprodukter med årsavgift skal ikke ha kjemikaliegebyr

Kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke også ha kjemikaliegebyr.

Dette skal det være justert for i faktureringen, men feil kan forekomme. Ta derfor kontakt om dere mener at dere har fått kjemikaliegebyr for produkter som det tidligere i år er betalt biocidgebyr for.