Endring i krav til elektriske og elektroniske produkter

EU har vedtatt flere endringer i bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 24.07.2019

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2. Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 1, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Noen mindre regeltekniske endringer har også blitt gjort.

Endringer fra 22. juli 2019

Fra 22. juli 2019 gjelder bestemmelsene i RoHS 2 for produkter i kategori 11. Det betyr at alle EE-produkter nå er omfattet av kravene.

Forbud mot fire ftalater i EE-produkter gjelder også fra 22. juli 2019. Det omfatter DEHP, BBP, DBP og DIBP som brukes som mykgjørere i produktenes plastdeler som for eksempel i kabler. Begrensningen gjelder for hvert enkelt produkt som settes på markedet etter denne dato.

Endringer fra 22. juli 2021

For produkter i kategori 8 og 9, medisinsk-tekniske produkter og overvåkings- og kontrollinstrumenter, gjelder disse bestemmelsene fra 22. juli 2021.