Produktforskriftens §2-14 gjennomfører bestemmelsene i EUs vaskemiddelforordning. I tillegg stiller produktforskriften særnorske krav til innhold av fosfor i vaske- og rengjøringsmidler.

Kravene gjelder alle typer vaske- og rengjøringsmidler som er ment å ha rengjørende effekt, og som brukes privat eller i yrkesmessig sammenheng. Dette inkluderer også vaske- og bilpleiemidler som ikke inneholder overflateaktive stoffer, for eksempel løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

Rengjøringsartikler som er tilsatt/preparert med rengjøringsmiddel, for eksempel svamper, kluter og mopper, omfattes også av kravene i vaskemiddelforordningen.

Mer om virkeområdet i Vaskemiddelforordningen

Med vaske- og rengjøringsmiddel menes stoffer eller stoffblandinger som inneholder såpe og/eller andre overflateaktive stoffer, og som er beregnet på vasking og rengjøring. Vaske- og rengjøringsmidler kan forekomme i forskjellige former (flytende, pulver, tyktflytende masse, stenger, blokker, støpte stykker, figurer o.l.) og omsettes til eller brukes i husholdninger, institusjoner eller industri.

Andre produkter som skal betraktes som vaske- og rengjøringsmidler, er:

 • vaskehjelpemiddel beregnet på bløtlegging
  (forvask), skylling eller bleking av klær, lintøy o.l.
 • tøymykner beregnet på å forandre tekstilers
  berøringsegenskaper i prosesser som supplerer
  tøyvask
 • rengjøringsmiddel beregnet på allrengjøring i husholdningen og/eller annen rengjøring av flater (f.eks. materialer, produkter, maskiner, mekaniske innretninger, transportmidler og tilhørende utstyr, instrumenter, apparater o.l.)
 • andre rengjørings- og vaskemidler beregnet på all annen vasking og rengjøring

Unntak

 • Produkter som forutsetter en allerede regjort flate (for eksempel bonevoks, bilvoks, skumdempende midler til profesjonelle oppvaskmaskinger og desinfeksjonsspray).
 • Såpe, sjampo og andre produkter til personlig pleie reguleres av kosmetikkforskriften.

Dersom et vaske- eller rengjøringsmiddel markedsføres med at det har en desinfiserende effekt, er det biocidregelverket som gjelder. 

Innhold av fosfor

Det er satt grenser for hvor mye fosfor vaske- og rengjøringsmidler kan inneholde. Hvis innholdet av fosfor overstiger disse grensene, er de forbudt å importere for bruk i Norge. 

Nedbrytbarhet

Overflateaktive stoffer (tensider) i vaske- og rengjøringsmidler skal være biologisk nedbrytbare.

Merking og sikkerhetsdatablad

Vaske- og rengjøringsmiddelet å være merket riktig i henhold til kravene i Vaskemiddelforordningens vedlegg VII, og i regelverket om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

All merking og informasjon må være på norsk. 

Virksomhetenes plikter

Krav i andre regelverk