100 stoffer skal evalueres

Echa har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for perioden 2019-2021.

Publisert 29.03.2019

Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2019. I alt 100 stoffer skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EU/EØS i denne treårsperioden. Norge har ansvar for evaluering av to stoffer i 2020. Registranter av stoffene listet i CoRAP oppfordres til å holde registreringene sine oppdaterte.