Autorisasjon under Reach for EDC og kromtrioksid

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 08.05.2019

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

1,2-Dikloretan (EDC)

Eurenco

Detaljer

Kromtrioksid

Federal Mogul Valvetrain GmbH

Detaljer

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.