Autorisasjon for diglyme, to kromater og kromtrioksid

EU-kommisjonen har gitt autorisasjon under Reach til seks søkere for begrenset bruk av stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 21.08.2019

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettsted

Diglyme (bis(2-metoksyetyl)eter)

PMC ISOCHEM

Detaljer

Pentasinkkromat oktahydroksid

Indestructible Paint Ltd.

Detaljer bruk 1 bruk 2

Kromtrioksid

ZF Friedrichshafen AG

Detaljer

Ammoniumdikromat

BAE Systems (Operations) Limited

Qioptiq Ltd

Detaljer

 

Display Technologies Limited

Detaljer

Stoffer på Reach vedlegg XIV skal substitueres, og er forbudt å bruke etter en såkalt utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Kravet om autorisasjon gjelder uavhengig av mengden stoff og gjelder for hvert bruksområde for stoffene.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.