Forslag om å utvide kandidatlista i Reach

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med tre nye stoffer. Høringsfristen er 29. april 2019.

Publisert 15.03.2019

Echa ber om kommentarer på forslaget. Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer med særlig stor grunn til bekymring blir de ført opp på kandidatlista i Reach.


Forslaget omfatter disse tre stoffene:

  • 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (GenX)
  • 2-methoxyethyl acetate - CAS nummer: 110-49-6
  • Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet

Frist for å sende kommentarer til Echa er 29. april 2019.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.