Mikroplast: Forslag om forbud og andre begrensninger tilsatt i produkter

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslagene. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået Echa er 20. september 2019, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 20. mai 2019.

Publisert 27.03.2019

Forslagene gjelder, med visse unntak, forbud og begrensning av bruk eller omsetning av produkter som inneholder en viss mengde eller frigir enkelte av disse stoffene:

  • For mikroplast omfatter reguleringsforslaget mikroplastpartikler som er tilsatt med hensikt til produkter som skal brukes av forbrukere eller profesjonelle.
  • For formaldehyd omfatter reguleringsforslaget forbrukerprodukter hvor formaldehyd frigis.
  • For siloksanene omfatter reguleringsforslaget omsetning av enkelte personlig pleieprodukter, forbrukerprodukter og produkter som brukes av profesjonelle om de inneholder konsentrasjoner av siloksanene D4, D5 og D6 over 0,1 prosent.
  • Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om kommentarer på forslagene. Høringsfrist er 20. september 2019. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 20. mai, 2019, i forkant av første diskusjon i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Forslaget omfatter følgende stoffer:

Stoff

Cas-nummer

microplastics

-

formaldehyde and formaldehyde releasers

-

octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

556-67-2

decamethylcyclopentasiloxane (D5)

541-02-6

dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

540-97-6

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Relatert: