Innspill til revidering av blyforbud i Reach

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til å gi innspill til revidering av unntakene innen 19. september.

Publisert 21.08.2019

Echa ber om informasjon i forbindelse med planlagt revidering av unntakene i forbudet mot bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter i Reach vedlegg XVII post 63.

Echa ønsker teknisk informasjon om blant annet:

  • analytiske metoder og om forekomst og funksjonen til bly i ulike produkter som til nå har hatt unntak (for eksempel nøkler, instrumenter, religiøse produkter og visse type batterier)
  • alternativer
  • mulige sosioøkonomiske konsekvenser ved at det innføres forbud i produkter som i dag har unntak

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt hvis dagens unntak oppheves, kan gi innspill innen 19. september.