Planer om nye stoffer på kandidatlista i Reach

Kjemikaliebyrået Echa planlegger å foreslå at stoffene resorcinol og Bisfenol B føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 26.08.2019

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå disse stoffene på kandidatlista i Reach:

  • Resorcinol (EC 203-585-2)
  • 4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol (Bisfenol B, EC 201-025-1)

Kandidatlista (SVHC-lista) inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper. Resorcinol er foreslått oppført på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i mennesker, mens Bisfenol B er foreslått oppført på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper i miljø.

Om kandidatlista i Reach

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.