Planer om nye stoffer på kandidatlista i Reach

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet diisohexyl phtalate føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 19.06.2019

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at diisohexyl phtalate (EC 276-090-2) på kandidatlista i Reach. Kandidatlista (SVHC-lista) inneholder stoffer med svært uønskede egenskaper og diisohexyl phtalate er foreslått oppført på bakgrunn av reproduksjonstoksiske egenskaper.

Om kandidatlista i Reach

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Spørsmål?

Kontakt Miljødirektoratets svartjeneste for kjemikalieregelverk.