Vedtak for søknad om autorisasjon under Reach

Fem søkere har fått autorisasjon for begrenset bruk av kromtrioksid, natriumdikromat og 1,2-dikloretan.

Publisert 27.03.2019

Vedtak om autorisasjon omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

 

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

Kromtrioksid

Hansgrohe SE

Detaljer bruk 1 bruk 2

Natriumdikromat

Borealis Plastomers B.V.

Detaljer

Kromtrioksid

Federal Mogul Friedberg GmbH

Detaljer

1,2-Dikloretan (EDC)

OLON Spa

Detaljer bruk 1 bruk 2

Kromtrioksid

Federal Mogul Burscheid GmbH

Detaljer

 

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.