Stoffer som er oppført på Reach vedlegg XVII (begrensningslista) har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke. Det er ikke mulig å søke om godkjenning eller dispensasjon fra denne delen av regelverket, med noen få unntak.