FNs klimapanel (IPCC)

Miljødirektoratet er knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC) i Norge og formidler kunnskap fra rapportene.

FNs klimapanel vil i 2021 og 2022 publisere sin sjette hovedrapport

Delrapport 1: Fysiske klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget

  • Forståelse og formidling av menneskeskapte klimaendringer 
  • Status for klimaendringer: Hvor er vi nå og hvordan kom vi hit? 
  • Klimaendringer i framtiden 
  • Kunnskapsgrunnlag for utslippskutt og klimatilpasning 

Tre rapporter i 2022

  • Delrapport 2: Virkninger, klimatilpasning og sårbarhet (28. februar 2022)
  • Delrapport 3: Utslippsreduksjon, opptak og virkemidler (4. april 2022)
  • Synteserapport: De viktigste funnene fra de tre delrapportene (andre halvdel 2022)