Miljødirektoratets rolle

  • Vi koordinerer de norske prosessene tilknyttet Klimapanelets arbeid med rapportene
  • Vi representerer Norge på alle plenumsmøter og deltar altså på møtene hvor hovedrapporter og spesialrapporter vedtas. På møtene er iblant også andre myndigheter og representanter fra fagmiljøer med i delegasjonen
  • Vi har ansvar for å nominere norske forfattere til klimapanelets rapporter, men utvelgelsen gjøres av byråene for arbeidsgruppene
  • Vi koordinerer kommenteringen av utkastene til alle Klimapanelets rapporter på vegne av Norge. Utkastene sendes til de myndighetsorganer, institusjoner eller enkeltpersoner direktoratet antar kan gi relevante kommentarer

Om FNs klimapanel (IPCC)

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP). FNs klimapanel har i dag 195 medlemmer.

FNs klimapanel sammenstiller klimarelevant vitenskapelig litteratur om blant annet klimaendringer, virkninger og ulike typer tiltak for klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp til atmosfæren.

FNs klimapanel vurderer publisert vitenskapelig litteratur – de driver ikke med egen forskning. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.

Rapportene er gjenstand for flere runder med utkast og kommenteringer for å sikre at de er omfattende og objektive, og at de er produsert på en åpen og transparent måte. Rapportene fra Klimapanelet skal være relevante for politikkutforming, men ikke direkte politikkstyrende.

Rapportene fra FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon.

Rapporter og faktaark

Oversikt over FNs klimapanels tidligere rapporter og faktaark på norsk laget av Miljødirektoratet. 

Nominasjon og kommentering

Miljødirektoratet koordinerer de norske prosessene tilknyttet FNs klimapanels arbeid med rapportene.