FNs klimapanel (IPCC)

Miljødirektoratet er knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC) i Norge og formidler kunnskap fra rapportene.

FNs klimapanel vil i 2021 og 2022 publisere sin sjette hovedrapport

Mer om sjette hovedrapport fra klimapanelet

Delrapport 1: Det vitenskapelige grunnlaget om klimaendringer (i begynnelsen av august 2021) 

 • Forståelse og formidling av menneskeskapte klimaendringer 
 • Status for klimaendringer: Hvor er vi nå og hvordan kom vi hit? 
 • Klimaendringer i framtiden 
 • Kunnskapsgrunnlag for utslippskutt og klimatilpasning 

Delrapport 2: Konsekvenser av klimaendringer (kommer i 2022) 

 • Observerte virkninger og tilpasning 
 • Forventede virkninger og risiko 
 • Klimatilpasning og løsninger 
 • Klimarobust utvikling  

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser (kommer i 2022) 

 • Hvor er vi nå og hvor er vi på vei?
 • Omstilling for å begrense global oppvarming 
 • Utslippskutt, klimatilpasning og bærekraftig utvikling 
 • Forsterket respons

Synteserapport: De viktigste funnene fra de tre delrapportene (kommer i 2022)