Norske hovedforfattere i delrapport 1

Norske forfattere i delrapport 1 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om fysiske klimaendringer kom 9. august 2021.

Høringsredaktør

Vitenskapelige assistenter

Norske hovedforfattere i delrapport 2

Norske forfattere i delrapport 2 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om virkninger, klimatilpasning og sårbarhet kom 28. februar 2022.

Norske hovedforfattere i delrapport 3

Norske forfattere i delrapport 3 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler kom 4. april 2022.