Mer enn 800 eksperter fra 85 land har jobbet med å systematisere og oppsummere status for klimakunnskapen. Her finner du informasjon på norsk om de ulike rapportene i femte hovedsyklus. 

Den femte hovedrapporten er det siste oppdaterte og fullstendige kunnskapsgrunnlaget fra FNs klimapanel om klimasystemet, konsekvenser av klimaendringene og tiltak for å redusere klimagassene. 

Betydning for internasjonale klimaforhandlinger

Rapportene fra FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon.

Lenker til rapportene i femte hovedsyklus