Det norske klimaforskningsmiljøet er sterkere representert enn noen gang tidligere. Forskerne representerer institusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ås. I tillegg til disse, deltar minst 20 andre norske forskere og eksperter som bidragsytere til rapportene.

Norske forfattere i delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget:

 • Gunnar Myhre, CICERO, Coordinating Lead Author
 • Jan Fuglestvedt, CICERO, Lead Author *
 • Eystein Jansen, Universitetet i Bergen, Lead Author
 • Cecilie Mauritzen, DNV GL, Lead Author
 • Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt, Lead Author
 • Christoph Heinze, Universitetet i Bergen, Review Editor

Norske forfattere i delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet

 • Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lead Author
 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, Lead Author
 • Pål Prestrud, tidligere ved CICERO, nå Statens naturoppsyn, Lead Author
 • Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, Lead Author *
 • Asuncion Lera St.Clair, DNV GL, Lead Author
 • Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Lead Author
 • Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, Review Editor
 • Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Review Editor

Norske forfattere i delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp

 • Annegrete Bruvoll, Vista Analyse, Lead Author
 • Edgar Hertwich, NTNU, Lead Author
 • Daniel Beat Mueller, NTNU, Lead Author
 • Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Review Editor

 * Karen O'Brian og Jan Fuglestvedt deltar også i forfatterteamet til synteserapporten.