Rapporten konkluderer med at det er sannsynlig at fornybar energi vil spille en betydelig større rolle i de neste tiårene enn i dag. Videre bekrefter rapporten at det finnes mange muligheter for å redusere utslippene av klimagasser fra bruk og produksjon av energi og samtidig tilfredsstille verdens energibehov. Den ble ferdigstilt i mai 2011.

Lenker

Her finner du relevante lenker.