Rapporten tar blant annet for seg ulike ekstremværsituasjoner som flom, tørke og ekstremt høy vannstand – og hvordan vi kan forebygge tap og skade i ekstremværsituasjoner. Den ser også på hvordan utvikling av kystområder øker eksponering og sårbarhet for befolkningen i disse områdene. Den ble ferdigstilt 18.november 2011.

Lenker

Her finner du relevante lenker.