Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels femte hovedrapport. Rapporten ble ferdigstilt 31. oktober 2014. 

FNs klimapanel (IPCC) synteserapport sammenstiller de viktigste funnene fra panelets tre delrapporter som ble publisert i 2013 og 2014. Synteserapporten gir en tverrfaglig og helhetlig klimavurdering, og er siste og fjerde del av panelets femte hovedrapport. Samlet utgjør disse fire rapportene den mest omfattende vitenskapelige vurderingen av klimakunnskapen noensinne, og de var det viktigste faglige grunnlag for forhandlingene om klimaavtalen i Paris i 2015.

Faktaark og lenker

Her kan du finne relevante lenker og faktaark om rapporten og tematikken på norsk.