Første delrapport i sjette hovedrapport>

Hendelser med lav sannsynlighet og høy påvirkning

Hendelser med lav sannsynlighet, men potensielt store virkninger for natur og mennesker omtales som hendelser med "‘lav sannsynlighet, høy påvirkning"

Eksempler inkluderer kollaps av innlandsis, brå endringer i havsirkulasjon, noen sammenfallende ekstremhendelser, og oppvarming som er høyere enn det som regnes som svært sannsynlig.

Slike utfall kan ikke utelukkes og er en del av risikovurdering.

(C.3, C.3.1)

Hendelser med lav sannsynlighet og høy påvirkning kan skje på globale og regionale nivåer selv om oppvarmingen holder seg innenfor intervallet regnet som “svært sannsynlig” i hvert scenario.

Sannsynligheten for slike utfall øker med høyere global oppvarming (høy faglig sikkerhet) .

Brå endringer og vippepunkter i klimasystemet, som sterk økt issmelting i Antarktis og skogdød, kan ikke utelukkes.

(C.3.2)

Et eksempel på en hendelse med lav sannsynlighet, men som vil føre til store konsekvenser er kollapsen av havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren (AMOC).

Det er svært sannsynlig at AMOC blir svekket i løpet av dette århundret under alle scenarioene, men det lav sikkerhet for hvor stor svekkelsen vil bli. Det er kun middels sikkert at det ikke vil skje en brå kollaps før 2100. Rapporten utelukker dermed ikke en kollaps av AMOC.

Dersom AMOC kollapser, vil det mest sannsynlig føre til brå endringer i regionale værmønstre og vannsykluser, som for eksempel svekkelse av den Afrikanske og Asiatiske monsunen, og en forsterkning av monsunene på den sørlige halvkule, og tørke i Europa.

(C.3.4)

Utfall med lav sannsynlighet og høy påvirkning kan også skje som følge av sjeldne og uforutsigbare naturlige hendelser ikke relatert til menneskelig aktivitet, som for eksempel en rekke veldig store vulkanutbrudd.

(C.3.5)