Første delrapport i sjette hovedrapport>

Interaktivt atlas

Rapporten inneholder et interaktivt atlas der man kan utforske klimavariablene som underbygger Klimapanelets vurderinger.

Atlaset gjør det mulig å kombinere datasett basert på observasjoner og klimamodeller med romlige og tidsmessige analyser.