Den første delrapporten ble publisert i august 2021, den andre delrapporten i februar 2022, og den tredje delrapporten i april 2022.