Kort oppsummert:  

  • Byer er sårbare for klimaendringer og klimarisikoen øker raskt. 
  • Rundt 70 prosent av de globale utslippene skjer i eller i tilknytning til, urbane områder, og andelen er økende.  
  • Byer kan klare netto null utslipp, men bare hvis utslipp reduseres både innenfor og utenfor bygrensene. Et økende antall byer setter klimamål, inkludert mål om netto null klimagassutslipp. 
  • Byer står for en betydelig del av verdens forbruksbaserte klimagassutslipp. Ved å sette søkelys på redusert og mer klimavennlig forbruk kan byene kutte utslipp på tvers av verdikjeder innad i byen, men også utenfor byenes egne grenser 
  • Hetebølger vil sannsynligvis påvirke halvparten av verdens urbane befolkning i en verden som er 2 grader varmere i 2050.

Konsekvenser for byer

Løsninger for byer

Klimatilpasning i byer og andre bosetninger

Kystbyer

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

  • WG3: tredje delrapport (Working Group III)
  • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
  • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
  • ES: kort sammendrag (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel