Kort oppsummert:

 • Ekstremværet endrer seg, og det skyldes i stor grad menneskeskapte klimaendringer 
 • Det har blir mer og kraftigere hetebølger og tørkeperioder 
 • De fleste områder har fått kraftigere og oftere ekstremnedbør 
 • Jo mer global oppvarming, jo mer ekstremt ekstremvær (som oftest) 
 • Menneskeskapte klimaendringer gjør at flere typer ekstremer kan skje samtidig og gi større konsekvenser 
 • Risikoen rammer ulikt fordi folk opplever ulike typer ekstremer og noen er mer eksponert og sårbare for dem. Fattige rammes som oftest hardest. 
 • Enhver økning i global oppvarming vil føre til at ekstremhendelser blir mer og mer endret, ofte betyr det mer og mer ekstreme. 

Ulike typer ekstremvær

Sammenfallende hendelser og klimarisiko

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG2: andre delrapport (Working Group II)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel