Kort oppsummert: 

 • En tredjedel av verdens klimautslipp kommer fra energisektoren 
 • Utslippene er høyere nå enn noensinne og øker for hvert år 
 • Skal vi nå 1,5-målet må energisektoren kutte rundt 40% av utslippene sine innen 2030 og rundt 90% innen 2050
 • For å få til det må vi legge om energisystemene fullstendig 
 • Vi må helst bruke mindre energi, eller i hvert fall mer effektivt.  
 • Den energien som produseres må ikke komme fra fossile brensler, altså ikke olje, kull og gass.  
 • For energiproduksjonen med olje, kull eller gass må utslippene fanges og lagres, sånn at de ikke slipper ut i lufta.  
 • Vi bruke alternativer til olje, kull og gass. I mange tilfeller er det elektrisitet.  
 • Elektrisiteten må lages ute klimagassutslipp, enten med fornybar energi eller kjernekraft.   
 • I de tilfellene vi ikke kan elektrifisere, må vi erstatte olje, kull og gass med hydrogen og ammoniakk. 

Hvor store utslipp har energisektoren?

Endringer i energisystemene

FNs klimapanel om olje, kull og gass - enkelt forklart

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • WG3: tredje delrapport (Working Group III)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel