Om begrepene faglig sikkerhet og sannsynlighet

Faglig sikkerhet angir hvor stor tiltro forfatterne har til funnet. Forfatternes vurdering er basert på både det vitenskapelige belegget og den faglige enigheten i litteraturen.

Den faglige sikkerheten beskrives ut fra fem nivåer: svært høy, høy, middels, lav eller svært lav.

Det vitenskapelige belegget er basert på antallet studier, kvaliteten på dem, konsistens mellom vitenskapelige studier, og hvilke typer studier funnet bygger på.

Grad av sannsynlighet er en kvantitativ angivelse av usikkerheten som forskerne knytter til funnene. Sannsynligheten er basert på statistisk analyse av observasjoner og modellresultater, men også deres ekspertvurdering.

Graden av sannsynlighet oppdelt i ti kategorier, som er basert på prosent av sikkerhet:

  • Nærmest sikkert (99-100%)
  • Ekstremt sannsynlig (95-100%)
  • Svært sannsynlig (90-100%)
  • Sannsynlig (66-100%)
  • Mer sannsynlig enn ikke (50-100%)
  • Omtrent like sannsynlig som ikke (33-66%)
  • Usannsynlig (0-33%)
  • Svært usannsynlig (0-10%)
  • Ekstremt usannsynlig (0-5%)
  • Usedvanlig usannsynlig (0-1%)