Kort oppsummert:

 • Det årlige gjennomsnittlige arealet av havis i Arktis mellom 2011 og 2020 har aldri vært mindre 
 • Nesten alle verdens isbreer trekker seg tilbake, noe som ikke har skjedd tidligere 
 • Isbreer i fjellområder og i polare områder vil fortsette å smelte i flere tiår eller hundrevis av år framover  
 • Oppvarmingen i arktiske områder er mer enn dobbelt så raskt som den gjennomsnittlige globale oppvarmingen 
 • Noen av endringene i Arktis skjer så raskt at de nærmer seg et punkt hvor det kan bli umulig å reversere dem innenfor rimelige tidshorisonter 
 • Tap av havis i Arktis vil føre til at leveområder krymper og flere arter risikerer å dø ut
 • Tining av permafrost og flom kommer til å medføre økt risiko for økonomi og turisme i Arktis 
 • Tap av havis og oppvarming av havet truer den lokale og globale matproduksjonen 
 • Urbefolkningen i Arktis er spesielt truet av klimaendringenes konsekvenser 

Klimaendringer i polare områder

Virkninger av klimaendringene polare økosystemer og menneskesamfunn

Klimatilpasning for polare områder

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG2: andre delrapport (Working Group II)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)
 • CCP: Cross Chapter Paper

Mer fra FNs klimapanel