Kort oppsummert

  • Klimapanelet har identifisert 120 områder der klimaendringene kan utgjøre en alvorlig risiko.
  • Klimarisiko øker med global oppvarming.
  • Klimatilpasning kan redusere risiko.
  • Framover kan flere ødeleggende hendelser skje samtidig og gi mer kompleks risiko.
  • Klimaendringer kan gi kjedereaksjoner på tvers av landegrenser og sektorer.
  • Selv om global temperatur blir bare midlertidig høy og så går ned igjen, utgjør det en risiko for å starte irreversible prosesser i denne perioden, for eksempel smelting av is på Grønland og i Antarktis.
  • Brå endringer og vippepunkter i klimasystemet kan ikke utelukkes og bør være med i risikovurderinger.
  • Klimarobust utvikling handler om å både kutte utslipp, tilpasse seg klimaendringene og samtidig ha en bærekraftig utvikling.

 

Klimarisiko

Klimarobust utvikling

 

Mer fra FNs klimapanel