Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kilder finnes som lenker under. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt bruker følgende forkortelser:

  • WG2: andre delrapport (Working Group II)
  • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
  • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
  • ES: sammendrag av kapittel (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel

For myndigheter