Kort oppsummert 

  • Klimaendringer bidrar til å eskalere humanitære kriser når skadelige klimahendelser rammer sårbare samfunn 
  • Mellom 3,3-3,6 milliarder mennesker lever i områder ansett som særlig sårbare for klimaendringer
  • Klimaendringer kan drive mennesker til ufrivillig migrasjon og flukt 
  • De vanligste årsakene til slik ufrivillig klimarelatert menneskeforflytning er ekstremværhendelser som tropiske sykloner, flom og tørke
  • Allerede eksisterende sivil uro og konflikt i eller mellom samfunn og eller land kan forsterkes av virkningene av klimaendringer 
  • Mennesker med få ressurser og muligheter for tilpasning er særlig sårbare og påvirkes i større grad negativt av klimaendringene 
  • Effektene av klimaendringene er forventet å øke antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom med 32-132 millioner innen 2030, avhengig av klimascenarioet 
  • Klimatilpasning kan bidra til å redusere risikoen fattige og sårbare samfunn står overfor. Dette vil kreve offentlige og private økonomiske investeringer

Virkninger av klimaendringer

Sårbarhet for klimaendringer

Redusere klimarisiko

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

  • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
  • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)

Mer fra FNs klimapanel