Scenarioene baserer seg på antagelser om viktige drivkrefter og forhold. Ingen scenarioer er bestemte prediksjoner av framtiden, men brukes til å illustrere og studere flere mulige framtider basert på ulike forutsetninger.

Derfor brukes scenarioer for klimaendringer

Scenarioer har lenge vært brukt av planleggere og beslutningstakere til å analysere situasjoner der utfallene er usikre. En rekke tilnærminger til scenarioer har blitt brukt i tidligere rapporter fra FNs klimapanel, fra enkle beskrivelser av årlige økninger i klimagassutslipp, til mer avanserte fremstillinger.

I klimaforskningen brukes scenarioer til å undersøke hvordan framtiden kan utvikle seg basert på et sett med antagelser om sentrale drivkrefter og forhold.

De beskriver hvordan sosioøkonomiske trender i det 21. århundret kan påvirke framtidig energi og arealbruk, resulterende klimagassutslipp og menneskelig sårbarhet. Drivkreftene inkluderer faktorer som befolkningsvekst, styresett, økonomisk utvikling, teknologisk innovasjon og menneskelig livsstil.

Scenarioer og baner i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

Mer fra FNs klimapanel