Kort oppsummert 

 • Endringer i omfang, hyppighet og intensiteten til ekstremværhendelser fører til økt risiko for klimarelaterte sykdommer, skader og i verste fall høyere dødelighetsrater 
 • Global eksponering til hetebølger vil fortsette å øke, med store geografiske forskjeller i varmerelatert dødelighet 
 • Klimaendringer påvirker mat- og vannsikkerhet 
 • Klimaendringene medfører mer gunstige forhold for sykdomsoverføring 
 • Høyere temperaturer og endringer i geografiske og sesongbaserte nedbørsmønstre vil bidra til spredningen av mygg- og flåttbårne sykdommer som dengufeber og borreliose 
 • Klimasensitive sykdommer som spres gjennom mat, vann og vektorer forventes å øke i omfang i alle oppvarmingsscenarioene 
 • Omfattende klimarisiko-tiltak i andre sektorer vil medbringe fordeler for helse 
 • Overgangen fra fossildrevne kjøretøy til kjøretøy som bruker fornybar energi reduserer klimagassutslipp, forbedrer luftkvaliteten og senker risikoen for luftveissykdommer 

Virkninger av klimaendringer

Redusering av helserisiko

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • WG2: delrapport 2 (Working Group 2)

Mer fra FNs klimapanel