Kort oppsummert:

 • Menneskeskapte klimagassutslipp gjør at havene blir varmere, surere, mindre oksygenrike og at havet stiger og endrer lagdelingen 
 • Oppvarmingen av havet skjer raskere enn før og menneskeskapte klimagassutslipp har gjort framtidig oppvarming av verdenshavene uunngåelig 
 • Marine hetebølger har blitt og vil bli varmere, vare over lengre perioder og skje oftere på grunn av global oppvarming 
 • Oppvarming av havene vil sannsynligvis redusere marint liv med 3,2 – 4 % innen 2040 
 • Det er allerede observert en rekke vippepunkter i tropiske korallrev og polarområder og det forventes at flere vil passeres 
 • Klimaendringer truer fremtidig næring for urfolk, levebrødet til fiskere, og havbaserte industrier som turisme, shipping og transport 
 • Vi må restaurere og beskytte kyst- og marine habitater der habitatene i seg selv bidrar til å redusere negative effekter av klimaendringene

Klimaendringene endrer havet

Klimatilpasning og sårbarhet 

Karbonfjerning i hav

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kilder finnes nederst på siden og detaljerte kildehenvisninger etter hvert avsnitt med følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG2: andre delrapport (Working Group II)
 • WG3: tredje delrapport (Working Group III)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)
 • TS: teknisk sammendrag (Technical Summary)

<LENKER>

Mer fra FNs klimapanel

<LENKER>