Kort oppsummert:

 • Det årlige gjennomsnittlige arealet av havis i Arktis mellom 2011 og 2020 har aldri vært mindre 
 • Nesten alle verdens isbreer trekker seg tilbake, noe som ikke har skjedd tidligere 
 • Isbreer i fjellområder og i polare områder vil fortsette å smelte i flere tiår eller hundrevis av år framover  
 • Oppvarmingen i arktiske områder er mer enn dobbelt så raskt som den gjennomsnittlige globale oppvarmingen 
 • Noen av endringene i Arktis skjer så raskt at de nærmer seg et punkt hvor det kan bli umulig å reversere dem innenfor rimelige tidshorisonter 
 • Tap av havis i Arktis vil føre til at leveområder krymper og flere arter risikerer å dø ut
 • Tining av permafrost og flom kommer til å medføre økt risiko for økonomi og turisme i Arktis 
 • Tap av havis og oppvarming av havet truer den lokale og globale matproduksjonen 
 • Urbefolkningen i Arktis er spesielt truet av klimaendringenes konsekvenser 

Klimaendringer i polare områder

Virkninger av klimaendringene polare økosystemer og menneskesamfunn

Klimatilpasning for polare områder

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kilder finnes nederst på siden og detaljerte kildehenvisninger etter hvert avsnitt med følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG2: andre delrapport (Working Group II)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)
 • CCP: Cross Chapter Paper

Mer fra FNs klimapanel