Kort oppsummert:

 • Globale utslipp fortsetter å øke, særlig i transport og industri 
 • I noen land går utslippene jevnt nedover 
 • Dagens politikk er langt fra nok til å nå målene i Parisavtalen 
 • For å stoppe global oppvarming må utslippene være netto null 
 • Skal temperaturen begrenses til under 2 grader må 
  • utslippstoppen for alle klimagasser nås i perioden 2020-2025 
  • utslippene i 2030 være 21 prosent lavere enn i 2019 
  • utslippene i perioden 2020-2100 holdes innenfor et karbonbudsjett på 800 gigatonn, når negative utslipp trekkes fra. Det er tilsvarer drøyt 13 år med dagens klimagassutslipp.  
 • Skal temperaturen begrenses til bare så vidt over 1,5 grader må 
  • utslippstoppen for alle klimagasser nås i perioden 2020-2025 
  • utslippene i 2030 være 43 prosent lavere enn i 2019 
  • utslippene i perioden 2020-2100 holdes innenfor et karbonbudsjett på 320 gigatonn, når negative utslipp trekkes fra. Det er tilsvarer drøyt 5 år med dagens klimagassutslipp.  

Globale utslipp til nå 

Globale utslipp fremover

Kilder 

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG3: tredje delrapport (Working Group III)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)

Mer fra FNs klimapanel