Kort oppsummert

  • I noen områder vil klimaendringene føre til mer nedbør, i andre områder mindre.
  • Samlet sett har den globale gjennomsnittlige nedbørsmengden økt og det forventes at den vil fortsette å øke med mer global oppvarming.
  • Klimaendringer vil føre til kraftigere nedbørsepisoder, men også lengre og mer intense tørkeepisoder.
  • Klimaendringer vil føre til problemer med for mye vann, for lite vann, vann på feil sted og til feil tid, i forhold til hva man er vant med.
  • Omkring halve verdens befolkning opplever nå alvorlig vannmangel i deler av året på grunn av klimaendringer og andre faktorer. Det forventes at mer flom og tørke vil svekke vannsikkerheten framover.
  • Det er flere flomkatastrofer enn tørkekatastrofer. Mens tørken tar flest liv, er flommen dyrest.
  • Størsteparten av klimatilpasningstiltak dreier seg om vann, deriblant vanning i jordbruket, oppsamling av regnvann og bevaring av fuktighet i jordsmonnet.
  • Det forventes av framtidig klimatilpasning blir mindre effektiv hvis oppvarmingen øker til mer enn 2 grader. I regioner som er avhengig av isbreer og snøsmelting, kan man nå grenser for hva man kan tilpasse seg allerede ved oppvarming på over 1,5 grad, fordi vannressursene blir begrenset.

Nedbør og stormbaner

Virkninger av klimaendringer

 

Kilder

Mer fra FNs klimapanel