For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må utslippene av klimagasser reduseres med 40-50 prosent innen 2030. Det vil kreve svært raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer.

Vurderer global oppvarming

Det er første gang FNs klimapanel (IPCC) spesifikt vurderer virkningen av 1,5 graders global oppvarming, og sammenligner det med oppvarming på 2 grader.

I arbeidet har klimapanelet gjennomgått rundt 6000 nyere vitenskapelige studier. Rapporten gir beslutningstakere en langt bedre forståelse av forskjellene mellom 1,5 og 2 graders oppvarming enn det man har hatt tidligere.

Lenker og faktaark

Her kan du finne relevante lenker og faktaark om rapporten og tematikken på norsk.