FNs klimapanel (IPCC) ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP). Klimapanelet har i dag 195 medlemmer.

Det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene

Rapportene fra FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Rapportene skal være relevante for politikkutforming, men politisk nøytrale.

FNs klimapanel sammenstiller vitenskapelig litteratur

FNs klimapanel vurderer publisert vitenskapelig litteratur – de driver ikke med egen forskning. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.

Panelet sammenstiller klimarelevant vitenskapelig litteratur om blant annet klimaendringer, virkninger og ulike typer tiltak for klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp til atmosfæren.

Rapportene er gjenstand for flere runder med utkast og kommenteringer for å sikre at de er omfattende og objektive, og at de er produsert på en åpen og transparent måte.