Globale utslipp til nå

Mellom 1850 og 2019 har vi sluppet ut 2390 ± 240 gigatonn CO₂. Det siste tiåret (2010-2019) var de menneskeskapte utslippene av klimagasser høyere enn noensinne tidligere. I 2019 ble i underkant av 60 milliarder tonn CO2-ekvivalenter sluppet ut globalt. Det var 54% høyere enn i 1990. Utslippene øker fortsatt, men ikke lenger like raskt som før. Den årlige veksten i utslippene var lavere det siste tiåret (1,3% i 2010-2019) enn tiåret før det (2,1% i 2000-2009). For å stoppe den globale temperaturøkningen må netto utslipp være 0. (WG1 SPM D.1.2, WG3 Kap. 2-ES s.4, WG3 Kap. 2-FAQ 2.1)

Også utslipp av andre drivhusgasser har økt. I 2019 var utslippene og økningene siden 1990 som følger:

 

Utslipp i 2019
(gigatonn CO2-ekvivalenter)

Økning fra
1990 til 2019

CO2 fra fossilt drivstoff og industri

38 ± 3,0

67 %

CO2 fra landbruk, landbruksendringer og skogbruk

6,6 ± 4,6

*

CH4

11 ± 3,2

29 %

N2O

2,7 ± 1,6

33 %

F-gasser (HFC'er, PFC'er, SF6 og NF3)

1,4 ± 0,4

250 %


* Ingen data på grunn av lite langvarige endringer og stor usikkerhet knyttet til statistisk signifikante trender.

(WG3 Kap. 2-ES s.4)