Hvordan styre ladepunktene

Ladepunktene kan styres på ulike måter:

  • manuelt med nøkkel, adgangskort eller brikke
  • gjennom SMS/app via en skyløsning, dette er noe dyrere

Er det behov for et smart ladeanlegg?

Smarte ladeanlegg gir en oversikt over hvilke virksomheter som bruker strømmen og hvor mye de bruker? Da kan den som kontrollerer anlegget, regulere hvor mye strøm de ulike ladepunktene gir til enhver tid, digitalt. Dette er en ladeløsning de fleste leverandører leverer.

Registrere ladepunktene på et eget abonnement hos strømleverandøren?

Noen kommuner, som har anlegg med manuell styring, rapporterer at de har registrert ladeanlegget på et eget abonnement. Dette for å vite spesifikt hvor mye strøm ladeanlegget bruker.

Tilgjengelige for publikum?

Noen kommuner har valgt å gjøre ladestasjonene tilgjengelige for publikum i tidsrom hvor punktene ikke betjener kommunale biler. Dette er relevant i de tilfellene der ladepunktene er offentlig tilgjengelige. Dette må man ta stilling til når man velger hva slags teknologi punktene skal utstyres med, i tilfelle det er behov for betalings- eller abonnementsløsninger.

Lære opp brukerne av bilene og ladepunktene

Måten man kjører på, har stor innvirkning på rekkevidden til elbilene. Økonomisk og defensiv kjørestil er avgjørende for å utnytte kapasiteten godt. Informasjon om bruk, kapasitet og lading bør formidles til alle ansatte som skal bruke bilene. I tillegg kan kommunen lage en enkel opplæring om lading ved selve ladepunktet eller i bilen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid