Overgang til elbiler og installasjon av ladepunkter kan være en stor engangskostnad. I de fleste tilfeller er overgang til elbil imidlertid en god økonomisk investering. Hvilken eieform som er mest hensiktsmessig i den enkelte kommune, avhenger blant annet av hvor gode leasingavtaler man får på plass.

Fordeler

Å bytte ut den fossile tjenestebilparken i kommunen med elektriske kjøretøy har mange fordeler:

 • kutt i klimagassutslipp
 • reduserte kostnader til drivstoff, forsikringer og avgifter
 • mindre støy
 • mindre lokal forurensning
 • bedre folkehelse
 • inspirasjon for ansatte og innbyggere i kommunen

Kartlegging

For å beregne hvor mange kjøretøy og ladepunkter det er behov for, bør du kartlegge følgende:

 • Hvor mange og hva slags biler har vi og hvor langt kjører de?
 • Hvor gamle er bilene?
 • Eier vi eller leaser vi?
 • Når kan/skal bilene skiftes ut?
 • Hvilke avdelinger ønsker å skifte ut tjenestebilene sine?
 • Hvilke biler ønsker eller planlegger kommunen å kjøpe inn?
 • Hvilke klimamål har kommunen satt seg, og i hvor stor grad bidrar vi til disse?
 • Hvor stor CO2-reduksjon kan vi få til gjennom en overgang?

Anslått rekkevidde vinterstid kan være ned mot halvparten av den rekkevidden fabrikantene oppgir. Når kommunen kjøper inn biler og ladepunkter bør man ha dette i bakhodet. Mulighet for hengerfeste på elbil er per i dag svært begrenset, det samme gjelder foreløpig firehjulstrekk.

Beregne klimaeffekten av å bytte til elbil

Regnearket gir klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for person- og varebiler. Det kan for eksempel brukes til å beregne effekten av å oppgradere egen bilpark fra kjøretøy som kjører på fossilt drivstoff til kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi.

Inspirasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid