I tillegg får du veiledning for utfylling av rapporteringsskjema for disse kravene.

Omsetningskravene er gitt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff som brukes til å oppfylle kravene skal også oppfylle EUs bærekraftskriterier. Det skal benyttes et massebalansesystem ved rapportering av bærekraftskriterier til Miljødirektoratet. I tillegg stilles det ulike krav basert på hvilket råstoff biodrivstoffet er laget av.

 

  1. 1 Er din bedrift rapporteringspliktig? Hvem regnes som omsettere og er rapporteringspliktige på kravene.
  2. 2 Omsetningskrav i veitrafikk Beskrivelse av omsetningskravet i veitrafikk og hvordan det skal beregnes.
  3. 3 Omsetningskrav i luftfart Beskrivelse av omsetningskravet i luftfart og hvordan det skal beregnes.
  4. 4 Krav til reduksjon av klimagassutslipp fra drivstoff Om krav til drivstoff som går til veitrafikk og ikke-veigående kjøretøy.
  5. 5 Hvordan fylle ut rapporteringsskjema Hvilke opplysninger skal fylles ut i rapporteringsskjema.

Vi jobber videre med utvikling av den digitale veilederen. 

Se detaljert veileder til produktforskriften § 3. og § 2.21 under. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid