Rapportering skjer elektronisk via nettportalen Altinn. Rapporteringsplikten er hjemlet i produktforskriften paragraf 3-10.

Veileder

Miljødirektoratet har laget en forenklet digital veileder og oppdatert den detaljerte veilederen til produktforskriften. Denne veilederen gir utfyllende informasjon om hvordan de ulike kravene i forskriften skal forstås og hvordan rapporteringsskjemaet skal benyttes.

Kontakt

Ved spørsmål om biodrivstoff, inkludert kravene i produktforskriften kapittel 3, ta kontakt per e-post:

Innlogging via Altinn

Innloggingen til Miljødirektoratets rapporteringstjeneste skjer via Altinn. Fremgangsmåten er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene

På steg 7 må du velge rett organisasjonsnummer. Du kan søke opp organisasjonsnumrene dine hos Brønnysundregistrerene.

Hjelp til innlogging på Altinn

Ved spørsmål om tildeling av roller og annen bruk av Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no.