Slik legger du inn utslippstall i klimakvoteregisteret:

  • Velg Accounts i venstremenyen, deretter View details for den relevante kontoen
  • Velg fanen Compliance
  • Legg inn utslippstall i alle felt: CO2, N2O og PFC
    (NB: Dersom du ikke har N2O- og PFC-utslipp må du skrive inn "0".)

Trykk Confirm (utslippstallet sendes til verifikatør som må godkjenne).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid