Forsinkelser og godkjenning for overføringer

Reglene for forsinkelser og godkjenning for overføringer i kvoteregisteret er endret fra og med 1. januar 2021 (start på fase IV). Forsinkelser og godkjenning for overføringer fra Kyotokonti er uendret sammenlignet som fase III.

Fra

Til konto på "trusted account list"

Til andre konto

Alle kontoer

Ingen forsinkelse hvis overføring initieres og godkjennes mellom kl. 10 og kl.16 på en virkedag.

Hvis overføring initieres og godkjennes før kl.10 på en virkedag gjennomføres den samme dag kl. 10.

Hvis overføring initieres og godkjennes etter kl. 16 gjennomføres den neste virkedag kl. 10.

Hvis den initieres og godkjennes før kl. 12 en virkedag gjennomføres den neste virkedag kl. 12.

Hvis den initieres og godkjennes etter kl. 12 en virkedag gjennomføres den kl. 12 to dager senere.

Registerets åpningstid er mandag til fredag mellom kl. 10 og 16.

Krever overføringen godkjenning, og hvem må godkjenne?

Overføring fra

Til konto på Trusted Account List

Til konto som ikke
er på Trusted Account List

Innlevering til oppgjør, veksling av CER/ERU, sletting

Driftskonto
(Operator Holding Account og Aircraft Operator Holding Account)

En kontorepresentant må godkjenne (med rollen "approver" eller "initiator and approver").*

Forespørsel fra fullmaktsgiver må sendes til Miljødirektoraet for å kunne overføre til konti utenfor TAL.

Overføring må godkjennes av en kontorepresentant.

En kontorepresentant må godkjennes (med rollen "approver" eller "initiator and approver")

Handelskonto (Trading Account)

En kontorepresentant må godkjenne (med rollen "approver" eller "initiator and approver").*

En kontorepresentant må godkjenne (med rollen "approver" eller "initiator and approver")

Ikke relevant.

* Dersom kontohaver ønsker at en kontorepresentant (med rollen "initiator and approver") alene skal kunne overføre til konti på TAL (inkl. innlevering av kvoter til oppgjør), må forespørsel om dette, signert av fullmaktsgiver, sendes til Miljødirektoratet.

Fra

Til konto på "trusted account list"

Til andre konto

Drifts- eller personkonto
(Operator Holding Account eller Person Holding Account)

26-timers forsinkelse*
NB! Gjelder også for overføringer mellom egne konti

Ikke mulig

Handelskonto
(Trading account)

Ingen forsinkelse**

26-timers forsinkelse*

* Forsinkelsestiden startes i registerets åpningstid, dvs. mandag til fredag mellom kl. 10 og 16. Dersom en kvoteoverføring godkjennes før eller etter dette tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.

** Gjelder overføringer godkjent man-fre. Kl. 10-16. Overføringer godkjent utenfor dette tidsrommet blir gjort neste gang registeret åpner.

Krever overføringen godkjenning, og hvem må godkjenne?

Overføring fra

Kontorepresentanter

Til konto på Trusted Account List

Til konto som ikke
er på Trusted Account List

Innlevering til oppgjør, veksling av CER/ERU, sletting

 Person Holding Account

Konto har ikke AAR

Ingen godkjenning nødvendig

Ikke mulig

AR må godkjenne

Konto har minst én AAR

AAR må godkjenne

Ikke mulig

AAR må godkjenne

Trusted Account List

Trust Account List er en liste over forhåndsgodkjente mottakere. Kontorepresentantene må selv legge til godkjente mottakere på kontoens Trusted Account List.

NB! Konto blir lagt til på TAL kl. 12 (CET) den fjerde virkedagen etter godkjenning. For konti i Kyotoregisteret (starter med NO-) blir konto lagt til på TAL 7 virkedager etter godkjenning.

 • For å overføre kvoter fra en driftskonto (OHA/AOHA) eller personkonto (PHA) må kontoen først legges til på Trusted Account List (TAL)
 • Kontoer med samme kontohaver står automatisk på TAL
 • Slettekonto og oppgjørskonto står automatisk på TAL
 • Fra handelskonto (Trading Account) kan man overføre til kontoer som ikke er på TAL, men kun hvis en kontorepresentant med rollen "approver" (tidl. AAR) er utnevnt.
 • En kontorepresentant foreslår å legge til kontoen på listen
 • Gå inn på kontoen
 • Velg fanen Trusted Account
 • Skriv inn kontonummeret til kontoen du vil legge til på TAL
 • Skriv eventuelt en kommentar til kontorepresentanten som skal godkjenne
 • Trykk Save
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp
 • Du blir nå omdirigert til EU Login for signering
 • Oppgaven må nå godkjennes av en annen kontorepresentant enn den som foreslo det
 • Den som godkjenner får opp en melding om når kontoen blir lagt til.

Hvordan initiere en transaksjon?

 • Kun kontorepresentanter som er Authorised Representative (AR) kan foreslå transaksjoner
 • Gå inn på kontoen det skal overføres fra View details
 • Velg fanen Holdings
 • Klikk Propose a transaction-knappen under tabellen
 • Velg hvilken type kvoter som skal overføres – EU-kvoter (allowances) eller FN-godkjente utslippsenheter
 • Velg konto fra Trusted Account List
 • Skriv inn det antallet kvoter som skal overføres
 • Trykk Next
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp
 • Du blir nå omdirigert til EU Login for signering
 • Overføringen til kontoen (som ligger på TAL) blir gjennomført 26 timer etter signering

NB! Dersom virksomheten har en AAR, må AAR godkjenne transaksjonen fra Task List

Når du er inne på kontoen din, f.eks. på fanen Holdings står det en ID (Eksempelvis: EU-100-2345566-0-12).

Dette er kontonummeret som du oppgir dersom noen skal legge deg til på Trusted Account List

Det finnes også kontonummer som begynner på NO-. Dette er kontoer som er en del av Kyoto-registeret.

Hva er en bilateral transaksjon?

Når du gjør en kvoteoverføring skal du oppgi om transaksjonen er bilateral. En bilateral transaksjon er en transaksjon som inngås direkte mellom to parter. Det betyr at den ikke er gjort på en regulert markedsplass (f.eks. en børs), ikke er clearet med en sentral motpart og ikke er en overføring mellom to kontoer som har samme kontohaver. Hvis avtalen om kvotehandelen er gjort på børs, via en megler eller innenfor samme selskap, er transaksjonen ikke å anse som bilateral. Se artikkel 55(4) i forordning (EU) nr. 2019/1122.

Hvordan godkjenne oppgaver i Task List i registeret

 • For å finne oppgaver som avventer godkjenning må AR eller AAR gå inn på sin Task List.
 • Task list finner du i menyen til venstre i registeret.
 • Velg den oppgaven som skal godkjennes ved å huke av i boksen foran oppgaven
 • Trykk Claim task
 • Etter at man har trykket Claim task kommer navnet opp foran oppgaven
 • Trykk på lenken under Name
 • Når man har trykket på lenken kommer detaljer om oppgaven opp nederst på siden
 • Trykk på Request ID (tallet bak Request) helt nederst for å åpne oppgaven
 • Sjekk om det som er foreslått er riktig (for eksempel kontonummer eller antall kvoter til overføring)
 • Trykk Approve for å godkjenne eller Reject for å avslå
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp for å godkjenne
 • Du blir nå omdirigert til EU Login
 • Skriv inn EU Login-passord/e-post og telefonnummer
 • Skriv inn koden du får på SMS
 • Trykk Sign for å signere
 • Du får så beskjed om når oppgaven blir utført

Merk: Innlevering av kvoter til oppgjør skjer umiddelbart uten forsinkelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid