Klimakvoteregisterets åpningstider (for transaksjoner)

Mandag til fredag mellom kl. 10 og 16. (gjelder kun overføringer mellom kontoer)

Fra

Til konto på "trusted account list"

Til andre konto

Drifts- eller personkonto
(Operator Holding Account eller Person Holding Account)

26-timers forsinkelse*
NB! Gjelder også for overføringer mellom egne konti

Ikke mulig

Handelskonto
(Trading account)

Ingen forsinkelse**

26-timers forsinkelse*

* Forsinkelsestiden startes i registerets åpningstid, dvs. mandag til fredag mellom kl. 10 og 16. Dersom en kvoteoverføring godkjennes før eller etter dette tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.

** Gjelder overføringer godkjent man-fre. Kl. 10-16. Overføringer godkjent utenfor dette tidsrommet blir gjort neste gang registeret åpner

Krever overføringen godkjenning, og hvem må godkjenne?

Overføring fra

Kontorepresentanter

Til konto på Trusted Account List

Til konto som ikke
er på Trusted Account List

Innlevering til oppgjør, veksling av CER/ERU, sletting

Drifts- eller personkonto
(Operator Holding Account eller Person Holding Account)

Konto har ikke AAR

Ingen godkjenning nødvendig

Ikke mulig

AR må godkjenne

Konto har minst én AAR

AAR må godkjenne

Ikke mulig

AAR må godkjenne

Handelskonto
(Trading account)

Konto har ikke AAR

Ingen godkjenning nødvendig

Ikke mulig

AR må godkjenne

Konto har minst én AAR

AAR må godkjenne

AAR må godkjenne

AAR må godkjenne

Overføringer av EUAer

Kontoen må legges til på «Trusted Account List» (TAL)

NB! Forsinkelse på 7 virkedager fra godkjenningstidspunkt til konto ligger på TAL

 • For å overføre kvoter fra en driftskonto (OHA/AOHA) eller personkonto (PHA) må kontoen først legges til på Trusted Account List (TAL)
 • Kontoer med samme kontohaver står automatisk på TAL
 • Fra handelskonto (Trading Account) kan man overføre til kontoer som ikke er på TAL

Hvordan legge til en konto på TAL?

 • En AR foreslår å legge til kontoen på listen
 • Gå inn på kontoen
 • Velg fanen Trusted Account
 • Skriv inn kontonummeret til kontoen du vil legge til på TAL
 • Skriv eventuelt en kommentar til AR eller AAR som skal godkjenne
 • Trykk Save
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp
 • Du blir nå omdirigert til EU Login for signering
 • Oppgaven må nå godkjennes av AR eller AAR

Hvordan initiere en transaksjon?

 • Kun kontorepresentanter som er Authorised Representative (AR) kan foreslå transaksjoner
 • Gå inn på kontoen det skal overføres fra View details
 • Velg fanen Holdings
 • Klikk Propose a transaction-knappen under tabellen
 • Velg hvilken type kvoter som skal overføres – EU-kvoter (allowances) eller FN-godkjente utslippsenheter
 • Velg konto fra Trusted Account List
 • Skriv inn det antallet kvoter som skal overføres
 • Trykk Next
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp
 • Du blir nå omdirigert til EU Login for signering
 • Overføringen til kontoen (som ligger på TAL) blir gjennomført 26 timer etter signering

NB! Dersom virksomheten har en AAR, må AAR godkjenne transaksjonen fra Task List

Når du er inne på kontoen din, f.eks. på fanen Holdings står det en ID (Eksempelvis: EU-100-2345566-0-12).

Dette er kontonummeret som du oppgir dersom noen skal legge deg til på Trusted Account List

Det finnes også kontonummer som begynner på NO-. Dette er kontoer som er en del av Kyoto-registeret.

Hvordan godkjenne oppgaver i Task List i registeret

 • For å finne oppgaver som avventer godkjenning må AR eller AAR gå inn på sin Task List.
 • Task list finner du i menyen til venstre i registeret.
 • Velg den oppgaven som skal godkjennes ved å huke av i boksen foran oppgaven
 • Trykk Claim task
 • Etter at man har trykket Claim task kommer navnet opp foran oppgaven
 • Trykk på lenken under Name
 • Når man har trykket på lenken kommer detaljer om oppgaven opp nederst på siden
 • Trykk på Request ID (tallet bak Request) helt nederst for å åpne oppgaven
 • Sjekk om det som er foreslått er riktig (for eksempel kontonummer eller antall kvoter til overføring)
 • Trykk Approve for å godkjenne eller Reject for å avslå
 • Trykk Confirm i dialogboksen som kommer opp for å godkjenne
 • Du blir nå omdirigert til EU Login
 • Skriv inn EU Login-passord/e-post og telefonnummer
 • Skriv inn koden du får på SMS
 • Trykk Sign for å signere
 • Du får så beskjed om når oppgaven blir utført

Merk: Innlevering av kvoter til oppgjør skjer umiddelbart uten forsinkelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid