Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvoteplikten i EUs klimakvotesystem?

Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvotepliktig utslipp i 2020, som skal gjøres innen 30. april 2021?

 • EU-kvoter utstedt fra og med 2013
 • Kvoter fra det sveitsiske kvotesystemet
  • Les mer om dette i FAQ 1 og 2 fra EU-Kommisjonen
 • NB! EU-kvoter utdelt for fase IV (f.eks. for 2021) kan ikke brukes til oppgjør av 2020-utslipp.
  • Kvoter opprettet etter 1. januar 2021 vil merkes med den fasen de ble opprettet.

Vil kvoteoverskudd fra fase 3 overføres til fase 4?

 • Alle EU-kvoter utstedt fra og med 2013 er gyldige på ubestemt tid. Se artikkel 13 i klimakvotedirektivet.

Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvotepliktige utslipp i fase IV (for utslipp i årene 2021 – 2030)?

 • EU-kvoter utstedt fra og med 2013
 • EU-kvoter utstedt fra og med 2021
 • Luftfartskvoter kan brukes av alle kvotepliktige virksomheter

NB! FN-godkjente kvoter kan ikke lenger veksles til EU-kvoter etter 30. april 2021.

Tilbydere av EU-kvoter (EUAer)

Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over hvilke aktører som selger EU-kvoter som kan brukes til oppgjør av kvoteplikt i EUs kvotesystem. Følgende virksomheter med konto i det norske klimakvoteregisteret oppgir at de selger EU-kvoter (EUAer):

DNB (kontakt: dnbcommodities@dnb.no)
CEMASYS.COM AS (kontakt: perotto@cemasys.com)
Kinect Energy (kontakt: agussiaas@kinectenergy.com)

Merk at listen ikke er uttømmende.

Dersom din virksomhet ønsker å stå oppført på listen over, ta kontakt med oss.

Krav til LEI-nummer ved kjøp og salg av klimakvoter

EU kvoter er definert som et finansielt instrument under MIFID II. Alle virksomheter som handler kvoter fra et verdipapirforetak, vil bli påkrevd et LEI-nr. Verdipapirforetaket må rapportere enhver handel med verdipapirer (kvoter) til tilsynsmyndighetene. EUA-er er ikke fristilt fra disse reglene, men det finnes enkelte unntak for kvotepliktige virksomheter. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid