Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvoteplikten i EUs klimakvotesystem?

Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvotepliktig utslipp i 2020, som skal gjøres innen 30. april 2021?

 • EU-kvoter fra fase 3 (utstedt i perioden 2013 til 2020)
 • Kvoter fra det sveitsiske kvotesystemet
  • Les mer om dette i FAQ 1 og 2 fra EU-Kommisjonen
 • NB! EU-kvoter utdelt for fase IV (f.eks. for 2021) kan ikke brukes til oppgjør av 2020-utslipp.
  • Kvoter opprettet etter 1. januar 2021 vil merkes med den fasen de ble opprettet.

Vil kvoteoverskudd fra fase 3 overføres til fase 4?

 • Alle EU-kvoter utstedt fra og med 2013 er gyldige på ubestemt tid. Se artikkel 13 i klimakvotedirektivet.

Hvilke kvoter kan brukes til oppgjør av kvotepliktige utslipp i fase IV (for utslipp i årene 2021 – 2030)?

 • EU-kvoter utstedt fra og med 2013 (fase 3-kvoter)
 • EU-kvoter utstedt fra og med 2021 (fase 4-kvoter)
 • Luftfartskvoter kan brukes av alle kvotepliktige virksomheter

NB! FN-godkjente kvoter kan ikke lenger veksles til EU-kvoter etter 30. april 2021.

Kjøpe kvoter via auksjonsplattform

Kvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til virksomheten i EUs kvotesystem blir solgt i auksjoner. Den største auksjonsplattformen er European Energy Exchange (EEX) i Leipzig. Både kvotepliktige virksomheter, verdipapirforetak og kredittinstitusjoner kan delta i auksjonene.

Les mer om hvordan delta i auksjonene

LEI-nummer

Klimakvoter innenfor EUs klimakvotesystem er definert som et finansielt instrument under MIFID II. Alle virksomheter som handler kvoter fra et verdipapirforetak, vil bli påkrevd et LEI-nummer. Verdipapirforetaket må rapportere enhver handel med verdipapirer (kvoter) til tilsynsmyndighetene. EUA-er er ikke fristilt fra disse reglene, men det finnes enkelte unntak for kvotepliktige virksomheter. 

Fra og med 1. januar 2021 skal virksomheter som har LEI-nummer legge dette inn som informasjon om kontohaver i kvoteregisteret. 

Når du er innlogget i registeret, må du

 • trykke på kontonummeret til den aktuelle kontoen
 • velge arkfanen 'Account Main'
 • skrolle ned til 'Account Holder'
 • trykke på knappen 'Update'
 • skrive inn LEI-nummer i feltet 'Legal Entity Identifier' under virksomhetsnavnet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid