Veksling av CER/ERU i EUAer i fase 3 av EUs kvotehandelssystem

Hva er FN-godkjente utslippsenheter?

CER= Certified Emission Reduction – Utslippsreduksjoner fra CDM-prosjekter = prosjekter i u-land uten egne utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen.

ERU = Emission Reduction Unit – Utslippsreduksjoner fra JI-prosjekter = prosjekter i land med utslippsmål under Kyotoprotokollen.

Vekslingen

 • CERer/ERUer må veksles til EUAer før de kan brukes til oppgjør. Kun EUAer kan brukes til oppgjør
 • Veksling er kun mulig fra driftskontoer for kvotepliktige virksomheter (OHA/AOHA)
 • Det er begrensninger på hvor mye man kan veksle på hver enkelt driftskonto, dette vies i registeret under fanen Holdings

Grense på bruk av FN-godkjente utslippsenheter

RICE-forordningen om bruk av FN-godkjente utslippsenheter i EUs kvotehandelssystem trådte i kraft 11. november 2013.

For kvotepliktige virksomheter som var med i kvotesystemet i perioden 2008-2012:

Grensen for 2008-2020 er den høyeste verdien av:

 • grense for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp i 2008 - 2012)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012

For kvotepliktige som er nye fra og med 2013:

 • 4,5 % av verifiserte utslipp hvert år

For virksomheter som ble inkludert i kvotesystemet i perioden 2008-2012 gjennom opt-in*:

Grensen for 2008-2020 er høyeste verdi av:

 • grensen for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012
 • 4,5 % av utslippene i perioden 2013-2020

For luftfartsoperatører:

 • 1,5 % av verifiserte utslipp hvert år

*Opt-in: fra 2008 kan landene etter samtykke fra Kommisjonen ensidig inkludere ytterligere aktiviteter, anlegg og gasser i kvotesystemet (prosedyren i kvotedirektivets artikkel 24).

 

Kriterier for veksling

 • Kun kvoter som er tillatt for bruk i tredje kvoteperiode (2013-2020) kan veksles
 • Ingen frist for veksling av kvoter fra utslippsreduksjoner etter 2012

Tillatte FN-godkjente kvoter i tredje kvoteperiode:

 • Fra prosjekter registrert av FN før 2013 (alle land)
 • Fra prosjekter registrert i Least Developed Countries fra og med 2013
 • Alle prosjekttyper, bortsett fra HFK og N2O adipinsyreprosjekter

Relevante definisjoner (for selve vekslingen i registeret):

 • "Entitlement" = tillatt mengde CER/ERUer i perioden 2008-2020
 • "Surrendered International Credits in Phase 2" = antall CER/ERUer brukt til oppgjør fra 2008-2012
 • "Surrendered International Credits in Phase 3" = antall CER/ERUer som er brukt til oppgjør i inneværende fase (2013-2020)
 • "Pending exchanges" = pågående veksling av kvoter
 • "Remaining entitlement" = resterende tillatt mengde CER/ERUer som kan veksles/brukes til oppgjør frem til oppgjøret for 2020-utslippet (innen 30. april 2021)

Slik utfører du vekslingen i registeret

 • Klikk på kontonummeret til den aktuelle kontoen
 • Velg Holdings fanen
 • Klikk Propose a transaction-knappen under tabellen
 • Velg Exchange CER/ERU units for Phase 3 allowances
 • Skriv inn antall Kyoto-enheter som skal veksles i Quantity to transfer
 • Velg eventuelt prosjekter som enhetene skal hentes fra
 • Signér med EU Login (passord og sms)
 • Oppgaven må godkjennes av AR eller AAR i Task list
 • Det er ingen forsinkelser i registeret på veksling av CER/ERU til EUAer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid